Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Begrippen

1.1 De student is de persoon waarvoor stagebemiddeling wordt of is gedaan. Door het doen van de aanbetaling van €95 verklaart de student op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met onze werkwijze en de algemene voorwaarden.

1.2 Het stagebedrijf is elk bedrijf in Maleisië waarmee Stage in Azië in contact is met betrekking tot de stagemogelijkheden.

1.3 Stage in Azië is de bemiddelingsorganisatie tussen de student en het stagebedrijf. Stage in Azië biedt advies, informatie en bemiddeling met als doel contracten te realiseren tussen de student en het stagebedrijf waarmee de betrokken partijen (de student, het stagebedrijf en de school) akkoord gaan.

1.4 De bemiddelingsbedrag bedraagt in totaal €625. Het bestaat uit een aanbetaling (€95), het eerste deel (€265) en het tweede deel (€265).

2. Aanmelden

2.1 De student kan zich vrijblijvend aanmelden voor een stagevoorstel, dit kan via de mail of via het aanmeldformulier op onze website. Stage in Azië zal op basis van zijn/haar wensen en de door hem/haar doorgegeven eisen van de school één of meerdere stagevoorstellen sturen via de mail, hieraan zijn geen kosten verbonden.

2.2 Een stagevoorstel bestaat uit een omschrijving van het bedrijf (incl. jaar van oprichting, aantal werknemers op de stagelocatie en hoogte van de stagevergoeding) en een taakomschrijving van de beschikbare stagefunctie.

2.3 Gaat de student akkoord met één van de stagevoorstellen en wil hij/zij solliciteren, dan wordt de aanbetaling van €95 in rekening gebracht. Na ontvangst van dit bedrag wordt het bemiddelingsproces door Stage in Azië gestart en zal het profiel van de student worden voorgelegd aan het door de student gekozen stagebedrijf.

2.4 Het profiel van de student bestaat uit een motivatiebrief en CV in het Engels inclusief een representatieve foto. Dit ontvangen wij graag in 1 Word-bestand.

2.5 Als het stagebedrijf het sollicitatieproces in gang wil zetten d.m.v. een Skype-gesprek of opdracht, wordt het eerste deel van het bemiddelingsbedrag (€265) in rekening gebracht. Dit bedrag dient binnen 5 werkdagen nadat de factuur verstuurd is, betaald te worden aan Stage in Azië. Na ontvangst van dit bedrag ontvangt de student de naam en de website van het stagebedrijf.

2.6 Het sollicitatieproces is per stagebedrijf verschillend en kan bestaan uit een of meerdere Skype-sollicitatiegesprekken en/of een opdracht om te toetsen of de student bepaalde  competenties en vaardigheden bezit. Ook kan het stagebedrijf vragen naar een cijferlijst van de student.

2.7 Als de student wordt afgewezen door het eerst gekozen stagebedrijf, wordt zijn/haar profiel voorgelegd aan een volgend stagebedrijf dat ook voldoet aan de door de student doorgegeven eisen van de school. Het is in dit geval niet altijd mogelijk om rekening te houden met de persoonlijke wensen van de student (branche, functie, bedrijfsgrootte).

2.8 Als de student na het sollicitatieproces wordt aangenomen door het stagebedrijf, dient het tweede deel van de bemiddelingskosten (€265) binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Stage in Azië staat bij het uitblijven van betaling altijd in het recht om de stage te annuleren.

2.9 Er is sprake van een een last-minute aanmelding wanneer Stage in Azië slechts 2 weken de tijd krijgt voor het realiseren van een stageplek voor de student. Bij een last-minute aanmelding worden de aanbetaling (€95) en het eerste deel van het bemiddelingsbedrag (€265) tegelijk in rekening gebracht alvorens het bemiddelingsproces gestart wordt.

3. Terugbetaalbeleid: Stopzetten van het bemiddelingsproces

3.1 Wij geven de garantie dat je via ons verzekerd bent van een stageplek in Kuala Lumpur. Om een succesvolle plaatsing te garanderen, wordt van de student verwacht dat hij/zij na het doen van de aanbetaling minimaal 2 dagen per week tussen 7.00 en 12.00 uur beschikbaar is voor het voeren van Skype-sollicitatiegesprekken. Lukt het ons niet om een stageplek voor jou te regelen voor de gegeven deadline, dan krijg je de reeds betaalde bedragen teruggestort op je bankrekening m.u.v. de aanbetaling (€95).

3.2 De betaalde bemiddelingskosten m.u.v. de aanbetaling (€95) worden uitsluitend terugbetaald als de student niet aangenomen wordt bij een van onze partnerbedrijven of als de stage niet goedgekeurd wordt door de school omdat het stagebedrijf niet voldoet aan de eisen die door de student aan ons zijn doorgegeven bij de aanmelding (schriftelijk bewijs dient geleverd te worden). In alle andere gevallen (van gedachten veranderen, geen interesse in het beschikbare bedrijf, niet genoeg studiepunten, zelf een stage gevonden, etc.) zullen de bemiddelingskosten niet terugbetaald worden.

4. Terugbetaalbeleid: annuleren/beëindigen van de stage

4.1 Als het stagebedrijf de stage voor aanvang annuleert nadat de student in eerste instantie door hen geaccepteerd was, biedt Stage in Azië indien mogelijk een andere stageplek aan die voldoet aan de eisen van de school. Als dit niet mogelijk is, worden de bemiddelingskosten terugbetaald aan de student. De aanbetaling (€95,00) wordt in dit geval niet terugbetaald.

4.2 Als het stagebedrijf de stage tijdens de stageperiode annuleert vanwege faillissement of sluiting van het kantoor, biedt Stage in Azië indien mogelijk binnen 2 weken een andere stageplek aan die voldoet aan de eisen van de school. Als dit niet mogelijk is, worden de bemiddelingskosten terugbetaald aan de student. De aanbetaling (€95,00) wordt in dit geval niet terugbetaald.

4.3 Als de student voor aanvang de stage annuleert vanwege het overlijden van een eerstegraads familielid, is er een mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten m.u.v. de aanbetaling. In dit geval zal de student een schriftelijk bewijs aan Stage in Azië moeten overleggen.

4.4 Als de student de stage annuleert/beëindigt nadat hij/zij eerder akkoord is gegaan met de stageplek, is er geen mogelijkheid tot teruggave van de gemaakte bemiddelingskosten.

4.5 Als de student de stage annuleert/beëindigt, omdat hij/zij van mening verandert of vanwege het niet behalen van de studie(punten), is er geen mogelijkheid tot teruggave van de gemaakte bemiddelingskosten. Het is in dit geval ook niet mogelijk om de startdatum te verzetten naar een volgende stageperiode.

4.6 In geval van contractbreuk met het stagebedrijf wegens disfunctioneren van de student is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

5. Stage en werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden mogen enigszins afwijken van de werkzaamheden die staan vermeld in het stagevoorstel van Stage in Azië en/of het stagecontract wat door de verschillende partijen (de student, het stagebedrijf en school) is ondertekend. De werkzaamheden moeten echter wel behoren tot de betreffende afdeling waarop de student is geplaatst.

5.2 Wanneer de werkzaamheden sterk afwijken van het voorgestelde takenpakket en deze behoren tot een andere afdeling dan afgesproken, dient de student dit binnen drie weken door te geven aan Stage in Azië, zodat Stage in Azië hulp kan bieden aan de student en het stagebedrijf om de situatie te verbeteren. Indien er geen oplossing gevonden kan worden binnen het stagebedrijf, zal Stage in Azië de student binnen 2 weken een alternatieve stageplek aanbieden die aan de eisen van zijn/haar school voldoet, waar de student zijn/haar stage kan afmaken. Alleen wanneer Stage in Azië geen alternatief stagebedrijf kan aanbieden, is er een mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

5.3 De student is zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van sterk afwijkende werkzaamheden aan Stage in Azië. Het is aan Stage in Azië om te beoordelen of de afwijkende werkzaamheden reden zijn voor het beëindigen van de stage bij het betreffende stagebedrijf.

5.4 Alle klachten met betrekking tot de stage moeten direct worden gemeld aan Stage in Azië. Stage in Azië zal, indien nodig, ingrijpen en naar een interne oplossing zoeken samen met de student en het stagebedrijf.

5.5 Stage in Azië zal nimmer een aanvullende schadevergoeding aan de student dienen te betalen. Wanneer de stage door toedoen van Stage in Azië niet behaald wordt en Stage in Azië op dat moment geen alternatief stagebedrijf kan aanbieden, krijgt de student enkel de bemiddelingskosten terug die betaald zijn aan Stage in Azië (exclusief de aanbetaling). In dit geval moet duidelijk aangetoond kunnen worden dat Stage in Azië verantwoordelijk is voor het niet behalen van de stage.

6. Visum

6.1 De student is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van het visum en het verzorgen van de benodigde papieren daarvoor. Stage in Azië is niet verantwoordelijk voor gevolgen van het te laat aanvragen van het visum, dan wel eventuele afwijzing van het visum.

6.2 Als met het stagebedrijf afgesproken wordt dat de student op een toeristenvisum in Maleisië zal verblijven, dan is dit geheel op eigen risico. Stage in Azië en het stagebedrijf in Maleisië kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor de consequenties en de kosten die gemaakt zijn of gemaakt worden wanneer de student toegang tot Maleisië geweigerd wordt bij aankomst.

7. Overig

7.1 De student gaat ermee akkoord dat de communicatie, facturering en herinneringen per e-mail plaatsvinden.

7.2 De student is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een visum, huisvesting, verzekeringen en vliegticket. Stage in Azië biedt hierbij hulp en advies, maar heeft hierover geen verantwoordelijkheden of verplichtingen.

7.3 De student mag contactgegevens van stagebedrijven nooit verstrekken aan derden of publiceren op internet. Indien de student probeert een stageplek te realiseren voor zichzelf of voor een ander bij één van onze partnerbedrijven, heeft Stage in Azië het recht de kosten van een volledige stagebemiddeling door te berekenen aan de student. Ook heeft Stage in Azië het recht om een incassobureau in te schakelen voor het innen van het bemiddelingsbedrag, de extra kosten zijn voor rekening van de student.

7.4 Ten alle tijden is de student zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en gezondheid tijdens het verblijf in het buitenland. De student dient er rekening mee te houden dat hij/zij in een ander land is en dient met respect te handelen naar het land en de mensen toe.

7.5 De verstrekte informatie en adviezen vanuit Stage in Azië gebeuren op basis van de best mogelijke en meest actuele kennis die Stage in Azië op het moment van uitgeven heeft. De informatie en het advies zijn afhankelijk van de input vanuit derden en daarom kan de student aan deze informatie en adviezen geen rechten ontlenen.

7.6 De student gaat ermee akkoord dat foto’s die van hem/haar op de locatie gemaakt worden door Stage in Azië gebruikt mogen worden op onze website en Social Media pagina’s. Als de student dit niet wilt, zullen er ook geen foto’s gemaakt worden.

7.7 De student verklaart dat Stage in Azië en haar medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het verblijf in het buitenland.

7.8 Als de student zich niet houdt aan de werkwijze (algemene voorwaarden) van Stage in Azië, dan kan Stage in Azië ten alle tijden besluiten om de stage te annuleren en dan heeft Stage in Azië geen verdere verplichtingen meer naar de student.

Stage in Azië

E-mail: info@stageinazie.nl

BTW nummer: NL212058484B01

KvK nummer: 58920463