StageinAzië.nl

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen

1.1 De student is de persoon waarvoor stagebemiddeling wordt of is gedaan. Door het doen van de aanbetaling (€99) verklaart de student op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met onze werkwijze en de algemene voorwaarden. Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld.  

1.2 Het stagebedrijf is elk bedrijf in Maleisië waarmee StageinAzië.nl in contact is met betrekking tot de stagemogelijkheden.

1.3 StageinAzië.nl is de bemiddelingsorganisatie tussen de student en het stagebedrijf. StageinAzië.nl biedt advies, informatie en bemiddeling met als doel contracten te realiseren tussen de student en het stagebedrijf waarmee de betrokken partijen (de student, het stagebedrijf en de school) akkoord gaan.

1.4 Het bemiddelingsbedrag bedraagt in totaal €399 inclusief BTW.

2. Aanmelden

2.1 De student kan zich vrijblijvend aanmelden voor een stagevoorstel, dit kan via de mail of via het aanmeldformulier op onze website. StageinAzië.nl zal op basis van zijn wensen en de door hem doorgegeven eisen van de school één of meerdere stagevoorstellen sturen via de mail, hieraan zijn geen kosten verbonden.

2.2 Een stagevoorstel bestaat uit een omschrijving van het bedrijf en een taakomschrijving van de beschikbare stagefunctie.

2.3 Gaat de student akkoord met één van de stagevoorstellen en wil hij solliciteren, dan wordt een aanbetaling van €99 in rekening gebracht. Na ontvangst van dit bedrag wordt het bemiddelingsproces door StageinAzië.nl gestart en zal het profiel van de student worden voorgelegd aan het door de student gekozen stagebedrijf.

2.4 Het profiel van de student bestaat uit een motivatiebrief en CV in het Engels inclusief een representatieve foto. Dit ontvangen wij graag in 1 Word-bestand.

2.5 Als het stagebedrijf het sollicitatieproces in gang wil zetten d.m.v. een Skype-gesprek of opdracht, wordt het eerste deel van het bemiddelingsbedrag (€150) in rekening gebracht. Dit bedrag dient binnen 5 werkdagen nadat de factuur verstuurd is, betaald te worden aan StageinAzië.nl. Na ontvangst van dit bedrag ontvangt de student de benodigde gegevens van het stagebedrijf.

2.6 Het sollicitatieproces is per stagebedrijf verschillend en kan bestaan uit een of meerdere Skype-sollicitatiegesprekken en/of een opdracht om te toetsen of de student bepaalde  competenties en vaardigheden bezit. Ook kan het stagebedrijf vragen naar een cijferlijst van de student.

2.7 Als de student wordt afgewezen door het eerst gekozen stagebedrijf, wordt zijn profiel voorgelegd aan een volgend stagebedrijf dat ook voldoet aan de door de student doorgegeven eisen van de school. Het is in dit geval niet altijd mogelijk om rekening te houden met de persoonlijke wensen van de student (branche, functie, bedrijfsgrootte).

2.8 Als de student na het sollicitatieproces wordt aangenomen door het stagebedrijf, dient het tweede deel van de bemiddelingskosten (€150) binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. StageinAzië.nl staat bij het uitblijven van betaling altijd in het recht om de stage te annuleren.

2.9 Bij een last-minute aanmelding worden de aanbetaling (€99) en het eerste deel van het bemiddelingsbedrag (€150) tegelijk in rekening gebracht alvorens het bemiddelingsproces gestart wordt. Er is sprake van een een last-minute aanmelding wanneer StageinAzië.nl slechts 3 weken de tijd krijgt voor het realiseren van een stageplek voor de student.

3. Terugbetaalbeleid: Stopzetten van het bemiddelingsproces

3.1 Wij geven de garantie dat je via ons verzekerd bent van een stageplek in Kuala Lumpur. Om een succesvolle plaatsing te garanderen, moet de student na het doen van de aanbetaling minimaal 2 dagen per week tussen 7.00 en 12.00 uur beschikbaar zijn voor het voeren van Skype-sollicitatiegesprekken. Lukt het ons dan niet om een stageplek voor jou te regelen voor de gegeven deadline, dan krijg je de reeds betaalde bedragen teruggestort op je bankrekening m.u.v. de aanbetaling (€99).

3.2 De betaalde bemiddelingskosten m.u.v. de aanbetaling (€99) worden uitsluitend terugbetaald als:

 • de student op de dag van de aangegeven deadline nog niet is aangenomen bij een van onze partnerbedrijven.
 • de stage niet goedgekeurd wordt door de school, omdat het niet voldoet aan de eisen die aan ons zijn doorgegeven bij de aanmelding (schriftelijk bewijs dient geleverd te worden).

In alle andere gevallen (van gedachten veranderen, geen interesse in het beschikbare bedrijf, niet genoeg studiepunten, zelf een stage gevonden, etc.) zullen de bemiddelingskosten niet terugbetaald worden.

4. Terugbetaalbeleid: Annuleren/Beëindigen van de stage

4.1 Als het stagebedrijf de stage voor aanvang annuleert nadat de student in eerste instantie door hen geaccepteerd was, biedt StageinAzië.nl indien mogelijk een andere stageplek aan die voldoet aan de eisen van de school. Als dit niet mogelijk is, worden de bemiddelingskosten terugbetaald aan de student. De aanbetaling (€99,00) wordt in dit geval niet terugbetaald.  

4.2 Als het stagebedrijf de stage tijdens de stageperiode annuleert vanwege faillissement of sluiting van het kantoor, biedt StageinAzië.nl indien mogelijk binnen 2 weken een andere stageplek aan die voldoet aan de eisen van de school. Als dit niet mogelijk is, worden de bemiddelingskosten terugbetaald aan de student. De aanbetaling (€99,00) wordt in dit geval niet terugbetaald.

4.3 Als de student voor aanvang de stage annuleert vanwege het overlijden van een eerstegraads familielid, is er een mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten m.u.v. de aanbetaling. In dit geval zal de student een schriftelijk bewijs aan StageinAzië.nl moeten overleggen.

4.4 Als de student de stage annuleert/beëindigt nadat hij eerder akkoord is gegaan met de stageplek, is er geen mogelijkheid tot teruggave van de gemaakte bemiddelingskosten.

4.5 Als de student de stage annuleert/beëindigt, omdat hij van mening verandert of vanwege het niet behalen van de studie(punten), is er geen mogelijkheid tot teruggave van de gemaakte bemiddelingskosten. Bij het niet behalen van voldoende studiepunten, kan de stage verzet worden naar een volgende stageperiode (maximaal 1 jaar later). Als de student bij hetzelfde bedrijf aangenomen wordt, worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Moet het sollicitatieproces opnieuw gestart worden bij andere partnerbedrijven, dan wordt er een meerbedrag van €265 in rekening gebracht.

4.6 In geval van contractbreuk met het stagebedrijf wegens disfunctioneren van de student is er geen mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten.

4.7 Wanneer er sprake is van overmacht (negatief reisadvies voor Maleisië, natuurrampen, virusuitbraken, e.d.) is teruggave van de bemiddelingskosten niet mogelijk.

 

5. Stage en Werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden mogen enigszins afwijken van de werkzaamheden die staan vermeld in het stagevoorstel van StageinAzië.nl en/of het stagecontract wat door de verschillende partijen (de student, het stagebedrijf en school) is ondertekend. De werkzaamheden moeten echter wel behoren tot de betreffende afdeling waarop de student is geplaatst.

5.2 Wanneer de werkzaamheden sterk afwijken van het voorgestelde takenpakket en deze behoren tot een andere afdeling dan afgesproken, dient de student dit binnen drie weken door te geven aan StageinAzië.nl, zodat wij hulp kunnen bieden aan de student en het stagebedrijf om de situatie te verbeteren. Indien er geen oplossing gevonden kan worden binnen het stagebedrijf, zal StageinAzië.nl de student binnen 2 weken een alternatieve stageplek aanbieden die aan de eisen van zijn school voldoet,. Alleen wanneer StageinAzië.nl geen alternatief stagebedrijf kan aanbieden, is er een mogelijkheid tot teruggave van de bemiddelingskosten (m.u.v. de aanbetaling).

5.3 De student is zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van sterk afwijkende werkzaamheden aan StageinAzië.nl. Het is aan ons om te beoordelen of de afwijkende werkzaamheden reden zijn voor het beëindigen van de stage bij het betreffende stagebedrijf.

5.4 Alle klachten met betrekking tot de stage moeten direct worden gemeld aan StageinAzië.nl. Wij zullen, indien nodig, ingrijpen en naar een interne oplossing zoeken samen met de student en het stagebedrijf.

5.5 StageinAzië.nl zal nimmer een aanvullende schadevergoeding aan de student dienen te betalen. Wanneer de stage door toedoen van StageinAzië.nl niet behaald wordt en StageinAzië.nl op dat moment geen alternatief stagebedrijf kan aanbieden, krijgt de student enkel de bemiddelingskosten terug die betaald zijn aan StageinAzië.nl (exclusief de aanbetaling). In dit geval moet duidelijk aangetoond kunnen worden dat StageinAzië.nl verantwoordelijk is voor het niet behalen van de stage.

6. Visum

6.1 Het is niet altijd mogelijk voor een bedrijf om een stage/studentenvisum aan te vragen, daarom verblijven veel stagiaires op een toeristenvisum in Maleisië. Dit is vrij normaal in Maleisië voor tijdelijke verblijven. Toch is het verblijf op een toeristenvisum altijd op eigen risico. StageinAzië.nl en het stagebedrijf in Maleisië kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor de consequenties en de kosten die gemaakt zijn of gemaakt worden wanneer de student toegang tot Maleisië geweigerd wordt bij aankomst.

 

7. Overig

7.1 De student gaat ermee akkoord dat de communicatie, facturering en herinneringen per e-mail plaatsvinden.

7.2 De student is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een visum, huisvesting, verzekeringen en vliegticket. StageinAzië.nl biedt hierbij hulp en advies, maar heeft hierover geen verantwoordelijkheden of verplichtingen.

7.3 De student mag contactgegevens van stagebedrijven nooit verstrekken aan derden of publiceren op internet. Indien de student probeert een stageplek te realiseren voor zichzelf of voor een ander bij één van onze partnerbedrijven, heeft StageinAzië.nl het recht de kosten van een volledige stagebemiddeling door te berekenen aan de student. Ook heeft StageinAzië.nl het recht om een incassobureau in te schakelen voor het innen van het bemiddelingsbedrag, de extra kosten zijn voor rekening van de student.

7.4 Ten alle tijden is de student zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en gezondheid tijdens het verblijf in het buitenland. De student dient er rekening mee te houden dat hij in een ander land is en dient met respect te handelen naar het land en de mensen toe.

7.5 De verstrekte informatie en adviezen vanuit StageinAzië.nl gebeuren op basis van de best mogelijke en meest actuele kennis die StageinAzië.nl op het moment van uitgeven heeft. De informatie en het advies zijn afhankelijk van de input vanuit derden en daarom kan de student aan deze informatie en adviezen geen rechten ontlenen.

7.6 De student gaat ermee akkoord dat foto’s die van hem op de locatie gemaakt worden door StageinAzië.nl gebruikt mogen worden op onze website en Social Media pagina’s. Als de student dit niet wilt, kan hij dit aangeven en zullen er geen foto’s gemaakt worden.

7.7 De student verklaart dat StageinAzië.nl en haar medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het verblijf in het buitenland.

7.8 Als de student zich niet houdt aan de algemene voorwaarden van StageinAzië.nl, kunnen wij ten alle tijden besluiten om de stage te annuleren en dan hebben wij geen verdere verplichtingen meer naar de student.

StageinAzië.nl

 • E-mail: info@stageinazie.nl
 • Postadres (geen bezoekadres):
  Bavikhoofsestraat 37
  8531 Bavikhove, West-Vlaanderen
  België
 • BTW nummer: BE0771498309 op naam van Timothy Kong
 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in maart 2023.